ફિલ્મી ગીતો પર જાણવા જેવો બ્લોગ “

આજે ફિલ્મી ગીતોની આનંદ આપે તેવી પોસ્ટ  નજરે પડી.

શ્રી શાસ્ત્રિ સાહેબનો બ્લોગ સરસ છે. ” પ્રવિણ શાસ્ત્રીની વાર્તાઓ અને …’ બધાએ વાંચવા જેવો બ્લોગ છે.

તેમાં રાગ ભિમપલાસીના ગીતો  ભરી પોસ્ટ તો ખૂબ ગમે તેવી ..

તેનાં ગીતો:  મધુબાલાનું ગીત ..સરસ વિડિયો.. અને .. કુછ દિલને કહા.. બીજ જુના ના જોયા હોય તેવા6 ગીતો પન

નવામાં : દિલમે તુઝે બિઠાકે .. તુમ મિલે દિલ ખિલે

આ બધાં ગીતો માટે   ક્લિક કરો:    શ્રી   શાસ્ત્રી સાહેબના   બ્લોગ પર

આભાર  .. શાસ્ત્રિ સાહેબ .

Advertisements

One thought on “ફિલ્મી ગીતો પર જાણવા જેવો બ્લોગ “

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.