શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી પુસ્તકો: એક નાની યાદી

ગુજરાતી ભાષાનાં શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોની યાદી બનાવવી મુશ્કેલ છે. પણ એક નજરે થોડાં પુસ્તકો આવી રીતે પસંદ કરી શકાય.

પુસ્તકનાં નામ પછી તેના કર્તા/લેખકનું નામ છે:

 • સરસ્વતીચંદ્ર :  ગોવર્ધન રામ ત્રિપાઠી
 • સૌરાષ્ટ્રની રસધાર : ઝવેરચંદ મેઘાણી
 • ઝેર તો પીધાં છે જાણી જાણી : મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’
 • માનવીની ભવાઈ : પન્નાલાલ પટેલ
 • ખેતરને ખોળે : પીતાંબર પટેલ
 • તણખા મંડળ : ધૂમકેતુ
 • મારી આત્મકથા : મહાત્મા ગાંધીજી
 • ગુજરાતનો નાથ : કનૈયાલાલ મુનશી
 • ગ્રામ્યલક્ષ્મી : રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ
 • ભદ્રંભદ્ર : રમણલાલ નીલકંઠ
 • સોરઠી બહારવટિયા: ઝવેરચંદ મેઘાણી
 • મળેલા જીવ : પન્નાલાલ પટેલ

વાચકો  આ એક તદ્દન નાની યાદી છે. બીજાં પુસ્તકોની મોટી યાદી પછીથી . . .